Skraćeni naziv: TIM DENT d.o.o.
Puni naziv: TIM DENT d.o.o., Djelatnosti stomatološke prakse
Sjedište: Ogrizovićeva 30, 10 000 Zagreb
MBS: 02916886
OIB: 50884015513
VAT ID:
Direktor: Tamara Žaja Miličić
Članovi uprave: Tamara Žaja Miličić, Marko Miličić

Temeljni kapital:
Sudski registar:

Banka:
IBAN:
SWIFT (BIC):

Sviđa vam se stranica? Podijelite ju!

Kontaktirajte nas ili zatražite ponudu


Ovim izražavam svoju suglasnost i dajem privolu da me Stomatološka Poliklinika Tim Dent iz Zagreba može kontaktirati telefonom, putem e-maila ili drugim sredstvima komunikacije u svrhu ponuda i/ili promocije svojih usluga.
Ovom suglasnošću ujedno potvrđujem da sam upoznat da mogu u bilo kojem trenutku zatražiti uvid u osobne podatke kojim upravlja Stomatološka Poliklinika Tim Dent iz Zagreba te zatražiti njihovu promjenu ili brisanje.